ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสัมมนา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ...
next88  ·  2023-05-14 13:32
“กยศ. เร่งโค้งสุดท้าย ชำระหนี้ลดเบี้ยปรับ 75-80% หรือพักชำระหนี้ 1 ปี ยื่นรับสิทธิภายใน 29 ก.พ. 63 นี้เท่านั้น” ...
next88  ·  2023-05-14 13:32
บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ...
next88  ·  2023-05-14 13:32
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสัมมนา วันที่ 3 มีนาคม 2563 “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” ...
next88  ·  2023-05-13 18:49
ขอเลื่อนการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ...
next88  ·  2023-05-13 18:49
next88  ·  2023-05-13 18:49
การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562   ในปีการศึกษา 2562 กองท...
“กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือรายละ 10 บาท ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5%” ...
next88  ·  2023-05-11 11:54
แจ้งขยายเวลาการส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Audit และการส่งคืนเงิน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ...
next88  ·  2023-05-11 11:54
กยศ. เพิ่มเกณฑ์รายได้ครอบครัวให้คนเข้าถึงการศึกษามากขึ้น ยืนยันมีเงินให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563 เพียงพอสำหรับทุกคน ...
next88  ·  2023-05-10 13:40
JOBD2U Online Community แห่งใหม่ ครบเครื่องเรื่องงาน      ...
next88  ·  2023-05-10 13:40
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562      ดูภา...
next88  ·  2023-05-10 13:40
ขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยและจิตอาสาพระราชทาน รับชม "สารคดีเฉลิมพระเกียรติ" ...
next88  ·  2023-05-09 11:16
วิธีการลงทะเบียนตรวจสอบยอดหนี้   การลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้...
next88  ·  2023-05-09 11:16
กยศ. เปิดตัวระบบบริหารหนี้ DMS พร้อมให้บริการผู้กู้ยืมผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” ...
next88  ·  2023-05-09 11:16
“กยศ. ชี้แจงกรณีบิดาผู้กู้ยืมถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด” นายชั...
next88  ·  2023-05-08 12:37
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม โดยการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ...
next88  ·  2023-05-08 12:37
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...
next88  ·  2023-05-07 15:14
ตรวจสอบสถานะได้ง่ายขึ้น ด้วย“กยศ. Connect”   ขณะนี้ กองทุน...
next88  ·  2023-05-07 15:14
กยศ. ยืนยันกู้ได้ทุกคน ไม่มีโควตา                         ...
next88  ·  2023-05-07 15:14
ธนาคารกรุงไทยจะทำการพัฒนาระบบ ธนาคารกรุงไทยจะทำการพัฒนาร...
next88  ·  2023-05-07 15:14